vnitřní řád MŠ Borovnice

 

VNITŘNÍ ŘÁD MŠ Borovnice

 

·PŘÍCHOD DĚTÍ DO MŠ V DOBĚ OD 7.30 – 8.00 HOD

·DĚTI MUSÍ BÝT VHODNĚ OBLEČENY A UPRAVENY

·VYZVEDÁVÁNÍ  DĚTÍ PO OBĚDĚ V DOBĚ OD 12.00 – 12.30 HOD, ODPOLEDNE OD 14.30 HOD

·V 15.30 HOD JE UKONČEN PROVOZ A MŠ SE UZAMYKÁ – VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ODPOLEDNE S DOSTATEČNOU ČASOVOU REZERVOU NA ODCHOD

·DĚTI PŘEDÁ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE PEDAGOGOVI VE TŘÍDĚ, NIKOLIV ŠATNĚ

·PO PŘEDÁNÍ DÍTĚTE OPOUŠTÍ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE BUDOVU MŠ A TOTÉŽ PLATÍ I PRO ŠKOLNÍ ZAHRADU PRO PŘEDÁVÁNÍ I ODVÁDĚTÍ DĚTÍ

·DĚTI S SEBOU DO MŠ NENOSÍ ŽÁDNÉ CENNOSTI ANI DRAHÉ HRAČKY A POD. ZA PŘÍPADNOU ZTRÁTU, POŠKOZENÍ ČI ODCIZENÍ NENESE MŠ ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST

·TAKTÉŽ DĚTI NENOSÍ DO MŠ OSTRÉ PŘEDMĚTY ČI HRAČKY S OSTRÝMI HRANAMI A HRAČKY VE TVARU ZBRANĚ

·VEŠKERÉ VĚCI (OBLEČENÍ, OBUV) MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ A ČITELNĚ PODEPSÁNY, POPŘÍPADNĚ OPATŘENY I ZNAČKOU, KTEROU SI DÍTĚ PAMATUJE A ROZPOZNÁ JI

·NA ZAČÁTKU KAŽDÉHO MĚSÍCE (DO 10.) PŘINESE DÍTĚ DO MŠ 1BALENÍ PAPÍROVÝCH KAPESNÍKŮ

·STRAVNÉ  I ÚPLATA ZA VZDĚLÁNÍ SE PLATÍ NA ZAČÁTKU MĚSÍCE (DO 10.)V HOTOVOSTI

·CENA STRAVY – 30Kč/DEN (DĚTI OD 2-6 LET)

                  (přesnídávka 7Kč,oběd 18Kč,svačina 5Kč)

                  - 32Kč/DEN (DĚTI OD 7 LET)

                       (přesnídávka 7Kč,oběd 19Kč,svačina 6Kč)

·CENA ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ JE 200Kč/MĚSÍC

·PROSÍME O VČASNÉ HLÁŠENÍ ZMĚN OSOBNÍCH ÚDAJŮ DĚTÍ I ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ (tel.čísla,adresy,rozhodnutí soudu apod.)

·POBYTY VENKU SE KONAJÍ I ZA ZHORŠENÝCH POVĚTRNOSTNÍCH PODMÍNEK (déšt,sníh,mráz do -10 stupňů cel.) NUTNÉ SLEDOVAT POČASÍ A VHODNĚ PŘIZPŮSOBOVAT DĚTEM OBLEČENÍ NA VEN

·AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO RODIČE JSOU NEJEN NA NÁSTĚNCE V ŠATNĚ, ALE I NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MŠ (www.skolka.borovnice.cz)

·ŠPINAVÁ PYŽAMA SI DĚTI ODNÁŠEJÍ DOMU KAŽDÝ PÁTEK

·VÝMĚNU KARTÁČKŮ NA ZUBY SI ZAJIŠŤUJE KAŽDÝ RODIČ SÁM DLE POTŘEBY A OPTŘEBENÍ KARTÁČKU

·PŘEZŮVKY DO TŘÍDY MUSÍ PEVNĚ DRŽET NA NOZE

·DLE POTŘEBY A ZÁJMU SI ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DĚTÍ MOHOU DOMLOUVAT INDIVID.SCHŮZKY S ŘEDITELKOU ŠKOLY

·NAŠE MŠ JE OTEVŘENA SPOLUPRÁCI S RODIČI, PROTO VÍTÁME NÁPADY A DOTAZY,VEDOUCÍ K JEŠTĚ LEPŠÍMU CHODU TÉTO ŠKOLKY

 

 

 

 

 

 

V BOROVNICI DNE 31.08.2015       Mgr. Kateřina Grygarová

                                         ředitelka MŠ